دوره های آموزشیایران رفتینگ با داشتن تیمی تخصصی شامل اساتید ماهر و متخصص ایرانی و خارجی وهمکاری با سازمان های بین المللی دوره های زیر را برگزار می کند:


1- دوره های امداد نجات سیلاب و رودخانه
2- دوره های قایقرانی (رفتینگ) در رودخانه های وحشی سطح 3 تا 5
3- دوره های قایقرانی (کایاک سواری) در رودخانه های وحشی سطح 2 تا 5